Telefon +48 518 479 213

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Objawy całościowych zaburzeń rozwoju

 

 

Całościowe zaburzenia rozwoju (CZR) to grupa złożonych zaburzeń neurobiologicznych, które wpływają na rozwój mózgu. Charakteryzują się one trwałymi trudnościami w trzech kluczowych obszarach – interakcjach społecznych, komunikacji i języku oraz ograniczonych, powtarzających się wzorcach zachowań, zainteresowań i aktywności.

Objawy całościowych zaburzeń rozwoju różnią się między osobami. Co więcej, mogę się one zmieniać w czasie, utrudniając ich rozpoznanie. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami niejednokrotnie napotykają przeszkody w wyrażaniu się za pomocą mowy i gestów, unikają kontaktu wzrokowego lub przejawiają trudności w odczytywaniu mimiki. Poznaj, jakie jeszcze można zaobserwować objawy u chorych.

Czym objawia się całościowe zaburzenie rozwoju u dzieci?

Choć zaburzenia rozwoju wciąż skrywają wiele tajemnic, coraz lepiej poznajemy ich naturę i wpływ na życie osób nimi dotkniętych. Objawy CZR można dostrzec już we wczesnym dzieciństwie, często przed 3 rokiem życia, często jest to jednak sprawa indywidualna.

Objawy zaburzenia rozwoju w komunikacji

Znamiennym przejawem choroby jest opóźniony rozwój mowy – dzieci zazwyczaj zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy. Słownictwo może być uboższe i wpływać na możliwości swobodnej komunikacji.

Co więcej, dzieci z CZR często nie reagują na swoje imię i unikają kontaktu wzrokowego. Do tego mają także trudności z interpretacją gestów i mimiki twarzy innych osób. Specyficznym objawem jest też używanie języka w nietypowy sposób, np.: powtarzając usłyszane słowa lub frazy, zamiast używać własnych słów do wyrażania myśli.

Społeczne objawy całościowych zaburzeń rozwoju

Dla osób zmagających się z całościowymi zaburzeniami rozwoju obszarem szczególnych trudności jest sfera relacji międzyludzkich oraz funkcjonowania społecznego. Nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z innymi stanowi dla nich nie lada wyzwanie, gdyż niejednokrotnie przejawiają one brak zainteresowania otoczeniem.

Zrozumienie emocji innych oraz wyrażanie własnych uczuć to kolejne kwestie, z którymi borykają się pacjenci. Może to prowadzić do niezrozumienia sygnałów społecznych i niewłaściwych reakcji na nie.

Ograniczone zainteresowania i powtarzające się zachowania

Kolejnym charakterystycznym przejawem całościowych zaburzeń rozwoju są ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań i aktywności. W tej sferze na pierwszy plan wysuwają się stereotypowe zachowania, często obserwowane u dzieci, takie jak machanie rękoma.

Ponadto małych pacjentów cechować może obsesyjna fascynacja wybranymi tematami, jak dinozaury, pociągi lub liczby, na której to koncentrują one swoje zainteresowanie. Przejście od jednej czynności do drugiej, zwłaszcza jeśli nowa aktywność nie wpisuje się w ich utartą rutynę, może stanowić dla nich nie lada wyzwanie.

Zróżnicowanie nasilenia objawów w całościowych zaburzeniach rozwoju

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech CZR jest odmienne nasilenia objawów u poszczególnych osób. Niektórzy pacjenci mają łagodne objawy i prowadzą stosunkowo normalne życie. Z drugiej strony inni wymagają znacznego wsparcia, a nawet hospitalizacji.

Choć przyczyny leżące u podstaw zaburzeń rozwoju nie zostały w pełni wyjaśnione, powszechnie przyjmuje się, iż mają one podłoże w kombinacji czynników genetycznych i środowiskowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że kluczową rolę odgrywa wczesna diagnoza oraz kompleksowa terapia, mogąca znacząco poprawić jakość życia osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju i umożliwić jej rozwój zgodny z pełnią możliwości.